Verdien meer met een huur vooruitbetaling

De waarde van iets is meer dan alleen een monetair getal. Het is de waarde en belangrijkheid voor u. Bedenk wat u zou kunnen doen als u een substantieel bedrag zou ontvangen in de vorm van een huur vooruitbetaling. Als u eigenaar bent van een klein bedrijf, kunt u het geld gebruiken om uw omzet te vergroten? Beheert u een non-profit organisatie, hoeveel meer mensen in de samenleving kunt u bereiken? Als u met pensioen bent, hoe zou u uw leven en dat van uw dierbaren kunnen verbeteren?

Of u beroep doet op de raad van een deskundige of vertrouwt op uw eigen ervaring, er zijn talloze manieren om uw geld te investeren om een beduidend hoger rendement terug te krijgen dan het bedrag van de periodieke huurinkomsten die u zou kunnen krijgen van uw antenne-opstelpunt.

Bovendien, zoals u uw vakgebied kent, kennen wij die van ons. Zoals u waarschijnlijk een advocaat zou inhuren om u te vertegenwoordigen in de rechtbank, is het logisch te leunen op de ervaring en expertise van experts binnen de telecombranche om de waarde van uw antenne-opstelpunt te maximaliseren. Of het nu gaat om het verstrekken van de juiste marktwaarde van de vooruitbetaling, het heronderhandelen van een aflopende huurovereenkomst, of het aantrekken van een nieuwe provider op uw antennelocatie, u kunt financieel profiteren van onze expertise en ervaring in de markt en samenwerking met u.

Titel: Verdien meer met een huur vooruitbetaling
Bijgewerkt: augustus 29th, 2019
Auteur: Telecom Vastgoed

UITGANGSPUNT: HET INVESTEREN VAN DE HUIDIGE HUUR IN UW EIGEN BEDRIJF

 
Laten we kijken naar het huidige scenario van het ontvangen van een periodieke huur ten opzichte van een aantal alternatieven met een huur vooruitbetaling.

In dit voorbeeld gaan we uit van een jaarhuur van € 5.000,- met een indexatie op basis van CPI (stel 2%) ieder jaar. Als we ervan uit gaan dat het volledige bedrag terugvloeit in uw eigen onderneming tegen een rendement van 6% en dat de kans dat de overeenkomst door de provider wordt opgezegd op enig moment 5% is. Het verloop over 30 jaar zal er dan als volgt uitzien:

UITGANGSPUNT: HET INVESTEREN VAN DE HUIDIGE HUUR IN UW EIGEN BEDRIJF

ALTERNATIEF: INVESTEREN IN ONROEREND GOED

Stel, u ontvangt een afkoopsom van € 42.500,- waarmee u onroerend goed koop met een waarde van € 212.500,- met een aanbetaling van 20% en 5% hypotheekrente. U heeft nu een tastbaar bezit met een eigen vermogen dat niet onderhevig is aan een “opzegmogelijkheid”

Daarnaast, als we er vanuit gaan dat er een reëel rendement gemaakt wordt van 6%, een waarde stijging in het onroerend goed van 2%, 4% belastingen over het onroerend goed en een verhuur-prijs stijging van 3% per jaar, dan komen we tot het volgende:

ALTERNATIEF: INVESTEREN IN ONROEREND GOED

ALTERNATIEF: INVESTEREN IN EIGEN ONDERNEMING

Als u een eigen onderneming heeft, of er één wilt beginnen, zijn er legio mogelijkheden waarvoor u de vooruitbetaling (afkoopsom) zou kunnen aanwenden. Eigen inbreng voor een zakelijke lening; het aantrekken van extra personeel; een uitgebreide(re) marketing-campagne; modernisatie van uw (bedrijfs) apparatuur; het openen van een nieuwe vestiging en ga zo maar door. U heeft de controle en weet zelf waar u het beste rendement kunt behalen.

Als u 6% rendement realiseert op de investering in uw eigen bedrijf, dan is dit het resultaat op termijn:

*According to Bankrate.com 10/29/2014

ALTERNATIEF: INVESTEREN IN EIGEN ONDERNEMING

ALTERNATIEF: AFBETALEN SCHULD(EN)

Of het nu een zakelijk krediet, persoonlijke lening of afbetalingsregeling betreft, het afbetalen van (een deel van) een schuld kan niet alleen een grote opluchting zijn, maar zeer zeker ook een van de meest effectieve manieren om het meeste uit de afkoopsom te halen. Stel u heeft meerdere leningen uitstaan bij verschillende instanties met een gemiddeld rentepercentage van 10% (ter referentie: bankleningen plm. 6%; creditcard plm. 12%; afbetalingsregelingen postorder bedrijven plm. 22%) Dan kan dat er als volgt uitzien.

ALTERNATIEF: AFBETALEN SCHULD(EN)

ALTERNATIEF: INVESTEREN IN OUDEDAGSVOORZIENING

U weet natuurlijk dat u niet op de jaarlijkse huuropbrengsten van uw opstelpunt kunt rekenen voor uw oude dag (mogelijk is het pand of de grond verkocht of is het bedrijf overgedaan aan kind of kleinkind). Maar ook kan de huurovereenkomst voor die tijd zijn beëindigd. Gelukkig zijn er mogelijkheden met een substantieel- en gegarandeerd bedrag ineens, een hogere en betere aanvulling op uw AOW te genereren.

Stel dat u, door een financieel planner in de arm te nemen, u uw afkoopsom voor u laat werken en daarbij een rendement van 8% behaald. Dan ziet het resultaat er mogelijk zo uit:

ALTERNATIEF: INVESTEREN IN OUDEDAGSVOORZIENING

De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld ter illustratie en niet bedoeld als investeringsadvies. Ook is het geen aanbod voor investeringsmogelijkheden of beheersdiensten. Deze informatie kan op elk moment gewijzigd worden zonder verdere aankondiging indien de marktvariabelen hier aanleiding toe geven. Alvorens een afkoopsom aan te wenden voor een van de hierboven aangegeven alternatieven, raden wij u aan gedegen advies in te winnen bij uw accountant, advocaat of belastingadviseur teneinde een goed en onafhankelijk beeld te krijgen van de risico’s, consequenties en toepasbaarheid van het alternatief dat u overweegt.