Veelgestelde Vragen

Wat doet Telecom Vastgoed?

Indien u Telecom apparatuur op uw onroerend goed heeft, ontvangt u hoogstwaarschijnlijk huur van een provider op halfjaarlijkse of jaarlijkse basis. Telecom Vastgoed wenst deze huur voor een bepaalde periode van u af te kopen. Na de afgesproken periode zult u weer rechthebbende worden op de huur van de provider. Deze transactie wordt een vooruitbetaling van huur genoemd.

Wat is een vooruitbetaling van huur?

Een vooruitbetaling van huur is een betaling gebaseerd op de marktwaarde van uw contract met de provider. U kunt dit zien als alternatief voor het periodiek ontvangen van huurpenningen. U blijft echter volledig eigenaar van de onroerende zaak en de rechten die u heeft op basis van het contract met de provider blijven gelijk.

Wat is het risico in verband met mijn huurcontract?

Providers bekijken op regelmatige basis hoe ze hun operationele kosten kunnen verminderen. Dit doen ze door fusies, delen van sites , technologische upgrades, etc. Dit kan 2 soorten scenario’s met zich meebrengen:

  1. Decommissie
  2. Het Telecommunicatie netwerk is zeer complex en verandert voortdurend. Technologische maar ook operationele maatregelen komen vaak voor. Dit maakt dat providers vaak genoodzaakt zijn andere locaties te zoeken, met alle gevolgen van dien. Het risico van opzegging door een provider is dan ook reëel. Vrijwel alle overeenkomsten bevatten een opzegclausule, waarin vermeld staat dat de provider, zonder enige reden, tot opzegging kan overgaan. De opzegtermijn is zeer kort, in het meest voorkomende geval slechts een aantal maanden.

  3. Huurverlaging
  4. Providers proberen hun kosten zoveel mogelijk te beperken. Dit doen zij door de huur te verlagen. Als eigenaar kunt u dus plotseling te maken hebben met een onverwachts lagere huur, betaalvakanties (waarbij enkele jaren geen huur wordt betaald) of vaste indexaties die worden afgedwongen.

Wat zijn de voordelen van een vooruitbetaling van huur?

  • Zekerheid
  • Met een vooruitbetaling van huur verdwijnt voor u het financiële risico. Indien het contract met de provider wordt opgezegd, heeft u reeds een aanzienlijke vooruitbetaling ontvangen en bent u niets aan ons verschuldigd: u kunt dus de volledige vooruitbetaling behouden.

  • Houd de regie
  • Indien u kiest voor een vooruitbetaling, bent u volledig vrij om te beslissen wat u met het geld gaat doen. U hoeft niet langer te wachten op halfjaarlijkse of jaarlijkse termijnen. In plaats daarvan kunt u de som geld beter investeren en een beter rendement behalen.

  • Verdien meer
  • Met het ontvangen geld kunt u investeren in uw vakgebied of in andere zaken die voor u belangrijker zijn. Hierdoor kunt u feitelijk een veel beter rendement behalen en worden bovendien alle risico’s van opzegging weg genomen. Daarnaast kunt u ook verdere indirecte kosten besparen, door Telecom Vastgoed het management van het contract over te laten nemen.

Zou ik niet meer verdienen met voortzetting van mijn huuropbrengsten?

Dit hangt grotendeels af van de vraag of (a) uw huurovereenkomst niet wordt opgezegd door de provider en, (b) de mate waarin de provider erin slaagt om uw huur te verlagen. Een bank zal nimmer bereid zijn geld aan u uit te lenen, omdat de onderliggende overeenkomst met de provider feitelijk nagenoeg niets waard is voor een bank (immers, de provider kan te allen tijde opzeggen waardoor u uw inkomsten volledig kwijtraakt). Bovendien zult u bij voortzetting van de huurovereenkomst de huuropbrengsten in kleine gedeelten en voor een langere periode ontvangen. In de meeste gevallen hangt uw beslissing af van de afweging tussen enerzijds de ontvangst van een substantiële, gegarandeerde, contante betaling en anderzijds kleinere bedragen die over een langere periode worden betaald.

Als mijn huurovereenkomst kan worden opgezegd, waarom zijn jullie dan bereid hierin te investeren?

Telecom Vastgoed beheert wereldwijd een groot portfolio van Telecom locaties en is daarom in staat om het risico te spreiden over duizenden locaties. Met de groei van onze portfolio genereert Telecom Vastgoed omzet door het ontvangen van huurgelden wereldwijd. Het bedrijf is niet afhankelijk van één enkele locatie: u daarentegen wel.

Kunnen providers de huurovereenkomst willekeurig beëindigen?

Afhankelijk van de afspraken in uw huurovereenkomst kunnen providers de overeenkomst beëindigen zonder reden, meestal met een opzegtermijn van slechts enkele maanden.

Hoeveel betaalt Telecom Vastgoed ?

De tegenprestatie is grotendeels afhankelijk van het huurbedrag, het aantal providers op uw eigendom, de voorwaarden in de huurovereenkomst, de locatie, de opzegtermijn voor de provider en een aantal andere variabelen die deel uitmaken van onze eigen risicobeoordeling.

Hoe verdient Telecom Vastgoed geld?

Dit is een lange termijn kwestie. Het duurt decennia voordat onze investeerders winst kunnen maken. Als investeerders in zendmasten ontvangen wij een stabiel vast rendement, maar tegelijkertijd staat vast dat wij ieder jaar een percentage van onze zendmasten zullen verliezen als gevolg van fusies, consolidaties, technologische ontwikkelingen, enz. Op dergelijke zendmasten maken we verlies, maar deze verliezen kunnen wij compenseren met het aantrekken van nieuwe providers en het onderhandelen van nieuwe, aflopende huurovereenkomsten met providers.

Is deze transactie toegestaan binnen de voorwaarden van mijn huurovereenkomst?

Acquisitie van een huurovereenkomst wordt algemeen aanvaard en erkend door de providers in vrijwel ieder land waar wij actief zijn. De specifieke voorwaarden worden altijd opgenomen in het Kadaster.

Als ik akkoord ga met een acquisitie, ben ik dan nog steeds eigenaar van het onderliggende pand?

Ja, Telecom Vastgoed koopt slechts de huur van uw zendmast voor een bepaalde periode. Aan het einde van deze periode krijgt u het recht op het ontvangen van de huur terug. U blijft te allen tijde eigenaar van het pand of onderliggende grond.

Wat gebeurt er als ik mijn eigendom verkoop na het verkrijgen van een vooruitbetaling?

U bent vrij om uw eigendom zonder beperkingen te verkopen. Het geld dat u van ons in het kader van de huur vooruitbetaling heeft ontvangen, is en blijft van u. Omdat de overeenkomst wordt geregistreerd in het kadaster, dient deze overeenkomst door rechtsopvolgers te worden gerespecteerd. Indien het eigendom wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar, zal deze nieuwe eigenaar eveneens gehouden zijn om de gemaakte afspraken voor wat betreft de Telecom apparatuur na te leven.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn afkoopsom kan ontvangen?

De transactie is over het algemeen niet ingewikkeld en de periode waarbinnen wij de transactie kunnen afronden is voor een groot deel ook afhankelijk van hoe snel u in staat bent de vereiste documenten aan te leveren.
Zodra wij een door u getekende intentieverklaring hebben ontvangen, streven wij naar een betalingstermijn van 60 dagen. Telecom Vastgoed is volledig eigendom en wordt gefinancierd door Associated Partners , LP en KKR & Co.,LP: één van de grootste investeringsfondsen ter wereld met $148 Miljard vermogen in beheer.

Wat gebeurt er met mijn zendmast wanneer Telecom Vastgoed de huurinkomsten heeft verworven?

Nadat de akte is ingeschreven en u uw geld heeft ontvangen, stellen wij de provider(s) in kennis van de wijziging. Vanaf die dag tot het einde van de vooruitbetalingsperiode, zullen wij te maken hebben met de provider(s), voor zover het gaat om het financieel beheer van de apparatuur. Wij zullen tevens overleg met u voeren zodra wij de locatie wensen te bezoeken, als er werkzaamheden gepland staan, of als er andere providers interesse tonen in uw locatie.

Hoe ga ik aan de slag?

Om erachter te komen of uw locatie in aanmerking komt voor het kopen van de rechten uit de huurovereenkomst zal Telecom Vastgoed eerst een analyse van de huurovereenkomst moeten maken. Contacteer ons via de website op https://www.telvago.com/contact of per mail via info@telvago.com. Om rechtstreeks contact te hebben met onze experts, gelieve te bellen op 073 3690553.

Stel uw overige vragen via onderstaand contactformulier

Titel: Veelgestelde Vragen
Bijgewerkt: augustus 29th, 2019
Auteur: Telecom Vastgoed