Blog

Verandering Is De Enige Constante

Met de komst van 5G lijken steeds meer partijen een belang te hebben. De centrale overheid gaat de frequenties veilen en haalt daar een forse som geld mee op. Om de operators tegemoet te komen is het kabinet bezig met een wetsvoorstel om de uitrol van 5G te vergemakkelijken. Lokale overheden worden verplicht om mee te werken aan het plaatsen van 5G zendapparatuur.

5G kent een kortere effectieve afstand tussen zender en mobiele telefoon. Hoe meer bandbreedte hoe korter de afstand. Er zullen dus meer opstelpunten komen. Overheden gaan operators zodoende de gelegenheid geven om op snippergroen, openbare gebouwen, straatmeubilair (bushokjes en lantaarnpalen) opstelpunten te plaatsen. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4783011/kabinet-pakt-uit-met-tienduizenden-5g-zendmasten

(meer…)

Telecomantennes & Gezondheid

In deze tijden kunnen wij ons niet meer indenken om zonder mobiele telefoon te leven.

Alle zaken om ons heen springen in op deze ontwikkeling welke langzaam in ons leven is geslopen.

In de jaren ’90 was het slechts voor enkele hoogwaardigheidsbekleders weggelegd om een telefoon in hun auto te hebben.

Daarbij werden de restricties gegeven dat zij niet inhoudelijk over gevoelige informatie mochten praten. Ook was het telefoneren beperkt qua bereik.

(meer…)

De huurovereenkomst die hoort bij uw antenne-opstelpunt financieel bezit

De beleggingswereld heeft meer te bieden dan alleen aandelen en obligaties.

De vraag naar mobiel datagebruik en onbeperkt internet neemt alsmaar toe. Vandaag de dag vragen steeds meer toepassingen om een dekkend netwerk voor mobiele communicatie, met als gevolg een groeiend aantal zendmasten en antennes. Een van de kenmerken van de verhoogde bandbreedte behoefte is dat er meer, maar lagere opstelpunten worden gerealiseerd. Zo staat het Rembrandtplein in Amsterdam al vol met antennes die op abri’s en bushokjes zijn geplaatst. Tevens is de investeringscasus van een operator sterk gewijzigd, zo is roaming binnen Europa afgeschaft, gebruikt iedereen het gratis Whatsapp in plaats van het eens zo duur betaalde SMS, en worden er grote vaste of zelfs ongelimiteerde belbundels aangeboden voor een vast bedrag per maand.

(meer…)

Vertrouwen is goed, controle is beter

Bestuurder vergokt de gelden van de VVE.

Eens in de zoveel tijd komt er weer een nieuwsbericht over een bestuurder die zwicht voor zijn menselijke zwakheden. Het leed wat hierdoor wordt veroorzaakt is groot. Zorgvuldig begrote reserves blijken in de kas van het casino beland te zijn. Vaak gaat daar een langere periode aan vooraf waarbij een gebrek aan controlesystemen en controle momenten waren.

Maar wat is dan de rol van de overige bestuursleden? En nog belangrijker: zijn zij verantwoordelijk voor hun rol in het bestuur en hoe groot is die verantwoordelijkheid dan? En geldt dit dan ook voor andere betrokkenen zoals externe adviseurs?

(meer…)

Wat is 5G en Hoe Wordt Uw Leven Daar Beter Van?


U heeft vast al wel wat gehoord over 5G, maar misschien weet u nog wat deze technologie nu is, of waarom we het eigenlijk nodig hebben? Technologie is continu in beweging. Of u nu een digibeet bent, of misschien nog van generatie X, u gebruikt waarschijnlijk al sinds uw tienertijd mobiele telefoons, lang voordat de smartphone op de markt verscheen. Sinds die tijd hebt u waarschijnlijk min of meer elk nieuw model in uw bezit gehad en hebt u bij elke nieuwe upgrade daarvan ook weer met vernieuwde technologie te maken gehad. Tegenwoordig beschouwen we een snelle internetverbinding als een must (wie kan zich nog een leven zonder 24/7 internet voorstellen?). Vandaag de dag hebben de meeste moderne apparaten internetverbinding nodig, niet alleen smartphones en computers. U weet vast al wel dat de huidige technologie het leven gemakkelijker maakt, maar wellicht vraagt u zich ook af hoe 5G uw leven beter kan maken.
(meer…)

Antenne-Opstelpunt Huurvooruitbetaling: Algemene Voorwaarden


U bent waarschijnlijk al bekend met de voordelen van het ontvangen van een antenne-opstelpunt afkoopsom in ruil voor de maandelijkse of jaarlijkse huur van uw opstelpunt, maar weet u eigenlijk ook wat dit nu precies inhoudt? Heeft u inmiddels al een contract met Telecom Vastgoed ondertekend of u bent nog aan het twijfelen? Meer informatie over de algemene voorwaarden geeft gemoedsrust en zekerheid.
(meer…)

Binnen 2 jaar wordt GSM en UMTS techniek uitgeschakeld

In deze blogpost zoomen wij in op een van de vele ontwikkelingen binnen de telecomsector omdat het een essentieel onderdeel is die de toekomstbestendigheid van uw opstelpunt bepaald.

U verhuurt opstelpuntruimte aan KPN, Vodafone, T-Mobile of Tele2. Dit opstelpunt is, net als ieder opstelpunt, onderdeel van een fijnmazig en grootschalig landelijk netwerk.
Mede vanwege de hoge instandhoudingskosten monitoren providers afzonderlijke opstelpunten voortdurend op de technische inpasbaarheid als toegevoegde waarde binnen het geheel.
Nut en noodzaak zijn bepalend en aansluiting bij de laatste techniek een voorwaarde.

Opeenvolgende technologieën met ieder een eigen levenscyclus laten opstelpunten meebewegen of stilstaan. Het is daarom van groot belang vast te stellen of het opstelpunt recentelijk is opgewaardeerd of dat deze geruime tijd onaangepast is gebleven.
Dit bepaalt in grote mate de toekomstbestendigheid van het opstelpunt.
(meer…)

Voordelen van het herinvesteren van uw huurafkoopsom

Heeft u een offerte ontvangen voor de overname van de huur van uw antenne-opstelpunt en bent u dat aan het overwegen?

Huurovereenkomsten verschillen nog wel eens onderling, afhankelijk van de locatie van het opstelpunt. Wat ze altijd met elkaar gemeen hebben, is dat de betaling van de huur over een langere periode wordt gespreid.

U kunt dit proces, en dus dit rendement, versnellen door te kiezen voor een grote, éénmalige afkoopsom. Telecom Vastgoed biedt u een huurvooruitbetaling aan in ruil voor de mogelijke toekomstige huur die u zou ontvangen voor uw antenne-opstelpunt op uw eigendom. Mogelijke toekomstige huur, omdat uw huurovereenkomst een tussentijdse opzegtermijn heeft van 2/6/12 maanden.
(meer…)

Het Delen van Zendmast Netwerken

Het Delen van Zendmast Netwerken
Wist u dat u als verhuurder meerdere huurovereenkomsten voor uw antenne-opstelpunt kunt hebben met verschillende providers? Netwerkdelen heeft veel voordelen voor zowel verhuurders als huurders. Verhuurders kunnen profiteren van de extra inkomsten van de meerdere huurovereenkomsten, terwijl providers kosten kunnen besparen en dekking kunnen bieden of uitbreiden in drukke gebieden waar de ruimte voor masten beperkt is. Netwerkdelen kan zelfs een positief impact hebben op het milieu, dankzij de optimalisatie van schaarse middelen.
(meer…)

Stormachtige ontwikkelingen binnen de Telecom en binnen de vastgoedsector

De telecomwereld staat niet stil. Sterker nog, het is op dit moment een zeer onrustige markt die aan veel veranderingen onderhevig is. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel tempo op. De trends binnen de smartphones is hier een goed voorbeeld van: de eisen aan een mobiele telefoon worden steeds hoger en de ontwikkelingen staan niet stil. Telecom operators willen steeds meer bandbreedte bieden en proberen tegelijkertijd kosten te besparen, hetgeen al snel kan leiden tot verlagingen van de huur of zelfs opzegging van huurcontracten. Deze ontwikkelingen maken dat de huidige huur niet als vanzelfsprekendheid kan worden gezien. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat u, met een afkoopsom die door ons wordt betaald in ruil voor de huuropbrengsten, een beter doel voor ogen kunt hebben, zoals bijvoorbeeld het voldoen aan de doelstelling van de regering om in 2023 alle kantoorpanden van Energie Label C te voorzien, nu er ook binnen de vastgoedsector sprake is van nieuwe ontwikkelingen en regelingen.
(meer…)

Wat te doen als VvE

Sinds 2008 bestaat er een plicht voor VvE’s om voor groot onderhoud te reserveren. De minister wil dat er vanaf 1 januari 2017 0,5% van de herbouwwaarde in een reservefonds geplaatst wordt.

Dit wordt over het algemeen gefinancierd van uit de VVE bijdrage of door andere inkomstenstromen zoals de huurovereenkomst van een Telecom opstelpunt.

Het aantrekkelijke van een inkomstenstroom van een huurovereenkomst is dat hierdoor de individuele VvE bijdrage beperkt blijft. Maar hoe zeker is deze inkomstenstroom?

De Telecom Markt
Helaas is deze inkomsten stroom niet gegarandeerd. Providers merken dat de markt onder druk staat. De consument wil meer grotere databundels voor een vaste prijs. Aanpassingen in het netwerk zijn nodig om daar aan tegemoet te komen. Andere technieken maar ook meer en andere opstelpunten, zo heeft Vodafone door haar samenwerking met Ziggo opeens miljoenen opstelpunten verworven om aan de data capaciteit gehoor te geven, daar Ziggo haar wifi routers voor de helft heeft opengesteld voor publiek gebruik.

Meer…

Hoe gaat het met uw huurder?

Waarschijnlijk kijkt u op onze website omdat één van onze medewerkers al eens contact heeft gehad met u over de huurovereenkomst van de telecom provider. In al hun enthousiasme zullen ze u ongetwijfeld hebben verteld wat de voordelen zijn van een samenwerking met Telecom Vastgoed;

 • Een significant bedrag dat vooruit wordt betaald, dat beter en risicoloos kan renderen wanneer u een lening afbetaald of een alternatieve investering aangaat;
 • Het verleggen van het opzegrisico naar Telecom Vastgoed;
 • Kosteloos wordt het verdere management rondom de site (toegangsverlening/uitbreidingsverzoeken/veiligheidskeuringen) door Telecom Vastgoed uitgevoerd;

Daarnaast zijn er nog vele andere voordelen die zij graag persoonlijk met u bespreken.

Waar ik het vandaag met u over wil hebben; hoe is het nu met uw huurder gesteld? Waarschijnlijk behoort u tot de categorie van mensen die een aantal jaar geleden een medewerker van de operator op het erf heeft gehad, die medewerker wilde graag een gedeelte van uw terrein of uw dak huren, in ruil voor een mooie periodieke vergoeding. Wellicht heeft u zelfs nog een mobiele telefoon gekregen als presentje, want in de uitrol van het GSM netwerk groeiden de geldbomen in de lucht en werd er alles aan gedaan om zo veel als mogelijk locaties te verwerven. Er moest immers aan de dekkingsverplichting voldaan worden die in de licentie was gesteld.

Meer…

Vaktermen uit de huurovereenkomst

Als eigenaar (ook wel landlord genoemd) van een dak en/of mast locatie met een huurovereenkomst, is het van groot belang om te begrijpen wat er nu precies in de overeenkomst staat en wat dit eventueel voor gevolgen voor u heeft.

Omdat de juridische taal uit de overeenkomst soms lastig te begrijpen is, hebben we voor u de meest voorkomende termen uit de overeenkomst op een rij gezet en uitgelegd.

Uit het bestuderen van duizenden huurovereenkomsten zijn de volgende termen de meeste voorkomende: Zakelijk recht, Doel/ Gebruik, Looptijd, Beëindiging, Retributie, Vergunningen/ Belastingen, Nutsvoorzieningen, Aansprakelijkheid, Onderverhuur en Allonge/ Addendum

 • ZAKELIJK RECHT
  De provider zal in de meeste gevallen op uw perceel/ pand een recht van opstal vestigen. Dit is een beperkt recht waarbij de opstaller (provider) gebouwen, werken of beplantingen mag aanbrengen op de onroerende zaak van een ander (uw perceel/ gebouw). Het recht van opstal ontstaat door vestiging van een notariële akte. Samen met de akte zal de provider ook toegang nodig hebben tot het gehuurde, onder andere voor de aanleg van kabels, kasten, behuizingen en natuurlijk zend- en ontvangstinstallaties.
  Aan de huurovereenkomst gehechte tekeningen geven een duidelijke beschrijving van de gehuurde ruimte(s) en/of gedeelte(s) waarop bovenstaande apparatuur zal komen te staan.
 • DOEL/ GEBRUIK
  In dit punt van de overeenkomst staat specifiek wat het doel van de provider is: het aanbrengen, hebben, exploiteren, onderhouden en uitbreiden van de zend- en ontvangst installaties binnen het gehuurde. De apparatuur omvat: antennes, antennedragers, schotels, kabels, kasten, behuizingen, bliksemafleidingsapparatuur, veiligheidsvoorzieningen etc.

Meer…

Microsites: “The next big thing” in mobiele communicatie

Microsites

Providers realiseren zich dat het plaatsten van traditionele antenne-opstelpunten niet altijd de meest duurzame optie is vanwege de grote hoeveelheid ruimte dat nodig is voor deze installaties, alsmede de hoge kosten van de bouw en onderhoud. Het antwoord zou wel eens micro cell technologie zijn. Met een kleine voetafdruk, kan dit nieuw alternatief een hogere datacapaciteit binnen een bereik van 10 meter in stedelijke gebieden en tot 2 km in landelijke gebieden verschaffen. Hoewel microsites nog niet heel populair zijn, komen ze steeds vaker voor als beste oplossing om te gaan met dataverkeer binnen dichtbevolkte gebieden, in een goedkope en betrouwbare manier.

Meer…

Een Euro vandaag is meer waard dan een euro morgen – Het Financiële Aspect van de Tijdswaarde van Geld.

Geld vandaag is letterlijk meer waard dan het in de toekomst zal zijn, tenminste als het gaat om wat je er mee kan kopen. In het 1980 zou je, voordat je naar de supermarkt reed om een pak melk te kopen voor (omgerekend) 51 eurocent, klagen over de brandstofprijs van 69 cent per liter om de tank van je nieuwe auto van €8.395,- te vullen. Vandaag kost een pak melk gemiddeld 80 cent, brandstof €1,70 en een nieuwe auto ruim €26,000.-. Inflatie kan hier voornamelijk bedankt voor worden.

Het is echter niet alleen aan inflatie te verwijten dat de kosten stijgen, en ook verklaart het niet dat in 1980, de gemiddelde woningprijs €72.600,- was, waar deze vandaag €205.000,- bedraagt. Er zijn talloze redenen waarom de kosten met de tijd omhoogschieten, met inbegrip van populariteit, gebeurtenissen in de wereld, technologie, enz.

Meer…

4G LTE Met Zijn Effect op het Mobiele Netwerk.

Met toenemende snelheden, is toegang tot het internet via een mobiel apparaat nog gemakkelijker geworden en regelmatig sneller dan bij het gebruiken van uw computer thuis. Dit is de technologie die de mobiele lifestyle naar het volgende niveau brengt, wat ons in staat stelt om alles te doen, waar dan ook.

Jarenlang is er een stijging in smartphone bezitters, met 80% van volwassenen die tenminste één smartphone bezit en ongeveer 11 uur per dag besteden aan elektronische media. Zonder netwerkuitbreiding kan de toenemende vraag naar data een negatieve invloed op de prestaties van uw smartphone hebben door lagere snelheden. We zijn het waarschijnlijk allen eens, dat het enorm frustrerend is wanneer het laden van een pagina of het afspelen van een video niet lukt door het gebrek aan data. We willen ons internet sneller, we hebben sneller internet nodig. Ons dagelijks leven is veranderd na de invoering van de 3G technologie en gebruik van mobiele data. Met de verspreiding van 4G LTE, zal het leven nog beter worden. Dus wat maakt 4G LTE zo geweldig?

Meer…